Oslo Handelsstands Forening

Oslo Handelsstands Forening (OHF) ble stifet 12. november 1841. Foreningen har som formål å fremme handels- og servicenæringens interesser i Osloregionen. OHF skal skape forståelse for næringens arbeidsmåte og samfunnsmessige betydning.

OHF er en medlemsforening for kjeder, kjøpesentre og enkeltstående butikker i Oslo og Akershus. OHFs viktigste arbeidsområder er næringspolitisk arbeid, forretningsinformasjon og statistikk, sikkerhet, kompetanseutvikling og nettverkssamarbeid. Medlemmene mottar informasjon og holdes oppdatert med hva som skjer innen handel og service, og kan bruke OHF i en rådgivende rolle.

Foreningen driftes av Oslo Handelsstands Felleskontor som ble stiftet 1. januar 1980 og har kontorlokaler i Karl Johans gate 37.


OHFs administrerende direktør er Bjørn Næss (2021).

OHFs styreleder er Helene Skjenneberg (2021).

Eksterne lenker rediger