Wallemsviken ligger ved Gravdalsbukten, i Laksevåg i Bergen. Her ligger et forsvarsanlegg som hadde sin bakgrunn i den militære opprustningen før unionsoppløsningen.

Kaifronten i Wallemsviken med Sjøkrigsskolen i bakgrunnen.

I 1898 ble det vedtatt at Bergen skulle være opplagshavn for Kongelig Norsk Marines fartøyer. På grunn av eksplosjonsfaren ved Marinens andre etablissementer i Bergen ble Wallemsviken anlagt som et støttepunkt med magasiner til miner, ammunisjon og sprengstoff. I 1899 ble det først bygget et kullskur med kai for torpedobåter. I 1901 ble gården Valheim på Wallemsneset innkjøpt for bygging av minemagasin og ca. 25 meter kai. Mellom 1902 og 1905 ble det satt opp to ammunisjonsmagasiner (20 × 10 meter), et sprengstoffmagasin (8x5 m), et hus for ladning og balansering av krigsladningskammere (6x4 m) og et magasin for tennflasker og sprenglegemer til torpedoer (4x3 m). Alle bygningene ble oppført i pusset, bergensk hulmur og takene tekket med skifer. Magasinene er delvis sprengt inn i fjellskrenten i bakkant slik at fjellet danner utstikkende «sprengskjold», mens det andre steder er murte sperrevegger mellom bygningene.

Fredning Rediger

Wallemviken er beskrevet i landsverneplanen for forsvaret. Følgende bygninger fra pynten av Gravdalsneset og inn til bunnen av Wallemsviken ble fredet ved forskrift, 6. mai 2004:

  • Hus for ladning og balansering av krigsladningskammere (1905)
  • Magasin for tennflasker og sprenglegemer til torpedoer (1905)
  • Sprengstoffmagasin (1905)
  • Kontorbygning (1911)
  • Ammunisjonsmagasin (1905)
  • Ammunisjonsmagasin (1902–05)
  • Takkelasjeskur (Minemagasin nr. 1)
  • Arbeidshus (1917)
  • Kontorbygning

Eksterne lenker Rediger