Wabash (elv)

Wabash River er en bielv til elven Ohio og ligger i Indiana i USA. Den strekker seg totalt over 764 km og drenerer 103 500 km² nord-sør i delstatene Indiana, Ohio og Illinois. Vassførselen er inntil 1 000 m³/sek. Elva er lite utbygd, den renner fritt i 661 km. Den er den offisielle delstatselva i Indiana. Elva var svært viktig for ferdsel allerede fra 1600-tallet, og er idag regulert med én demning.

Kart over vassdraget.
Wabash River ved Lafayette, Indiana.

White River er største sideelv, på 439 km med munning fra øst. Langs denne sideelva dreneres 14 882 km², og i elveføret ligger millionbyen Indianapolis. Denne sideelva er svært forurenset.

Wabash munner ut i elven Ohio omtrent fem mil sørvest for byen Evansville i Indiana, omtrent 22 mil før Ohio renner sammen med Mississippi ved byen Cairo i Illinois.