Sideelv

(Omdirigert fra «Bielv»)

Ei sideelv er ei elv eller en bekk som ikke renner direkte ut i havet, men munner ut i hovedelva i et vassdrag. I større vassdrag kan ei sideelv også ha egne sideelver, og den blir dermed hovedelva i et sidevassdrag.

Samløpet mellom Amazonas (t.v) og sideelva Rio Negro (t.h.)

Sammen med hovedelva drenerer sideelvene det omkringliggende nedslagsfeltet for overflatevann ved å føre vannet ut til havet. Stedet hvor to elver løper sammen kalles et samløp.

Uttrykkene høyre sideelv og venstre sideelv beskriver den relative posisjonen til sideelva i forhold til hovedelva, sett i den retningen elva renner.