Samløp

hvor to eller flere vannløp møtes

Et samløp er i geografi et sted hvor to eller flere elver løper sammen. Det kan være hvor ei sideelv løper sammen med hovedelva i et vassdrag, eller hvor to tilløpselver møtes og danner en ny og større elv med et nytt navn. Samløp danner ofte knutepunkter for båttrafikken på elvene, og det har derfor vokst fram havnesteder der, som da også har blitt knutepunkt for landveis transport til og fra havnene. Mange større byer har begynt på denne måten.

Samløpet mellom elvene Mosel og Rhinen ved Koblenz.
Samløpet mellom elvene Bhagirathi og Alaknanda, som danner elva Ganges ved Devprayag i India. Det sedimentrike vannet kommer fra Alaknanda.

Uttrykket samløp brukes også om steder hvor kanaler, isbreer, fjorder og sund møtes.

Kjente samløp rediger

I Norge rediger

I Europa rediger

Andre verdensdeler rediger

Referanser rediger


Se også rediger

Eksterne lenker rediger