Web Services Description Language (WSDL) er et markeringsspråk for å beskrive vevtjenester (elektroniske tjenester over verdensveven/«World Wide Web»). Hensikten er å ha en velkjent (standard) måte for å etablere dialog mellom kunder og tilbydere av elektroniske tjenester. WSDL lar en tilbyder angi hvilke tjenester den har å velge mellom, og (for hver slik tjeneste), hvilke protokoller som kan brukes for å styre dialogen mot kunden, samt hvilket format som kan brukes i samtalen.

Språket er utviklet av den frittstående organisasjonen World Wide Web Consortium. Den opprinnelige formulering (versjon 1.0) kom i 2000, mens man i dag finner en revidert og utvidet beskrivelse (version 2.0). Der beskrives protokollene SOAP og HTTP, samt dialogformatering i henhold til metaspråket XML.

Autoritetsdata