SOAP

Simle Object Access Protocol

Simple Object Access Protocol (SOAP) er en plattformuavhengig protokoll for utveksling av XML-baserte meldinger i datanettverk. SOAP danner grunnlaget for vevtjenester (elektroniske tjenester over verdensveven/«World Wide Web»). Vanligvis brukes HTTP- eller HTTPS-protokollen til å overføre meldingene.

SOAP-struktur.

SOAP ble utviklet i 1998 av Dave Winer, Don Box, Bob Atkinson, og Mohsen Al-Ghosein med støtte fra Microsoft. Den første versjonen av SOAP ble publisert av W3C i desember 2001, og den nåværende versjonen (1.2) kom 24. juni 2003.

Se også Rediger