Vitenskapelig høgskole

Høyere lærested med selvakkrediteringsrett for studier på alle nivåer innenfor fagområdene der de har rett til å tildele doktorgrad, i tillegg til på bachelorgradsnivå for alle fagområder
(Omdirigert fra Vitenskapelig høyskole)

En vitenskapelig høgskole er i det norske utdanningssystemet en utdanningsinstitusjon på universitetsnivå innenfor snevrere fagområder, med samme type ansvar og fullmakter for utdanning, forskning og forskerutdanning.

Statusen som vitenskapelig høgskole fås gjennom akkreditering av NOKUT. Det teologiske menighetsfakultet var den første institusjonen som fikk opprykk fra statusen som høgskole, til vitenskapelig høgskole etter at loven ble endret i 2005. De siste høyskoler som fikk opprykk var Misjonshøgskolen, Handelshøyskolen BI og Høgskolen i Molde (1. januar 2010)[1], og anno 2010 er det ni vitenskapelige høgskoler i Norge.

De vitenskapelige høyskolene har rett til å bruke betegnelsen Specialized University Institution på engelsk.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «To nye vitenskapelige høyskoler». Besøkt 19. august 2008.