Vinkelhastighet

hastigheten til noe som roterer, parallelt med rotasjonsretningen

Vinkelhastighet, vinkelfrekvens eller omløpstall er et mål på hvor fort noe roterer. Ofte brukes den greske bokstaven som tegn. Vinkelhastighet benyttes innenfor mange grener av fysikken. Blant annet dynamikk og elektronikk.

Vinkelhastighet forteller hvor fort noe roterer

SI enheten til vinkelhastighet er radianer per sekund som skrives s-1

Definisjon rediger

Vinkelhastighet defineres som vinkelforandring per tidsenhet

  •  [1]

Siden en sirkel totalt har   vinkler kan vinkelhastigheten også skrives

  •  

der   er perioden,   er frekvensen og   er den tangensielle hastigheten til et punkt som roterer med avstand   fra sentrum.

Andre skrivemåter rediger

Tabellen viser andre skriveformer for vinkelhastighet og deres forhold til SI-enheten.

Navn Enhet Forholdstall
  s-1 1
rpm min-1  

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Fritjov Irgens (1999). Dynamikk (4. utg.). Tapir. s. 51. ISBN 82-519-1500-7.