Vinkelakselerasjon er en fysisk størrelse som angir hvor fort et legemes vinkelhastighet endres over tid. SI-enheten for vinkelakselerasjon er radianer per sekund per sekund (rad/s2), og benevnes vanligvis med den greske bokstaven alfa ().

Vinkelakselerasjon kan defineres som:

, eller
,

Hvor er vinkelhastighet , er lineær tangentiell akselerasjon og r er radien (avstanden fra det roterende legemets sentrum).

Se også

rediger