Omdreiningstall

antall rotasjoner rundt en fast akse per minutt

Omdreiningstall eller turtall er en enhet for frekvens, brukt for å måle omdreiningshastighet.

På norsk kalles det ofte omdreininger per minutt, forkortet o/min, eller på engelsk RPM eller rpm (revolutions per minute). Noen ganger viser rpm til rounds per minute, men da som regel i forbindelse med skuddtakt.

Standardiseringsorganisasjoner anbefaler symbolet r/min, som på en bedre måte følger de generelle prinsippene for enhetsymboler.

SI-enheten for frekvens er hertz (Hz):

1 rpm = 1 r/min = 1/60 Hz

Omregning fra o/min til radianerRediger

Innenfor naturvitenskapen er det i mange sammenhenger enklere anvende størrelsen vinkelhastighet i stedet for omdreiningshastighet. Vinkelhastighet måles i radianer per sekund (skrives gjerne s-1).

1 o/min =   s-1
1000 o/min er det samme som 104,7 radianer per sekund.

Se ogsåRediger

  • Turteller, instrument for å måle omdreiningstall