Vingtor Luftveier var et norsk flyselskap, aktivt i årene 1946 - 1947.

Selskapet ble dannet våren 1946 av en gruppe menn som hadde tjenestegjort i det norske Luftforsvaret under krigen. Selskapet etablerte seg på flyplassen på Torp som var blitt bygget i okkupasjonstiden (senere Sandefjord lufthavn, Torp. En av stifterne hadde tjenestegjort i den norske 333 skvadron i Storbritannia under krigen, hvor skvadronens første Catalinafly fikk navnet «Vingtor», noe som kan forklare navnvalget på det nye selskapet.

Etter krigen var det et stort antall allierte fly fra andre verdenskrig lagt ut for salg til en forholdsvis rimelig pris. Dette fristet en del til å starte egen flyvirksomhet.

Selskapet fikk en kort levetid og søkte forgjeves om konsesjon på å fly regulære ruter i Norge, noe det ikke fikk.

I løpet av selskapets korte levetid opererte det disse flytyper:

Selskapet hadde forhandlet om kjøp av

Disse to var reservert plass for i Norges luftfartøyregister som LN-OAS og OAT, men flyene kom ikke til Norge før selskapet gikk konkurs.

Selskapet gjennomførte noen passasjer-flyvninger til Nord-Norge med Catalinaflyene. Men etter et havari med den ene Catalina, LN-OAR i Svolvær 5. august 1947, fikk selskapet midlertidig inndratt sin driftstillatelse, og gikk senere konkurs.[1] Ingen menneskeliv gikk tapt, flyet ble senere hevet fra ca. 190 metes dyp,[2] men ble kondemnert.

Den gjenværende Catalina, LN-OAP, ble solgt til Luftforsvaret hvor den ble brukt frem til den havarerte den 28. mars 1954 i forbindelse med postflyvning til Bjørnøya.

Referanser

rediger
  1. ^ Catalina ulykken. Vingtors driftstillatelse inndras inntil videre, og føreren mister sertifikatet i 4 måneder. Aftenposten morgen, 30. oktober 1947
  2. ^ Godt bergingsarbeid. Aftenposten, lørdag morgen, 6. desember 1947 side 17

Eksterne lenker

rediger
  • Vingtor på Aviation Safety Networks[1]
Autoritetsdata