Norges luftfartøyregister

Norges luftfartøyregister er et register over norske sivile luftfartøyer.

Norges luftfartøyregister (NLR) føres av Luftfartstilsynet og alle sivile fly som skal fly i norsk luftrom skal ha gyldig registreringsbevis fra NLR. Kun fartøyer som registrert i NLR får utstedt norsk sivilt registreringsbevis. Registrering i NLR gir også rettsvern for registrerte hjemmels- og heftelsesdokumenter. Registreringsmerket består av 5 bokstaver; LN-(XXX). Det er avsatt følgende for:

  • Seilfly: LN-G(XX)
  • Helikoptre: LN-O(XX)
  • Ballonger: LN-C(XX)
  • Mikrofly: LN-Y(XX)

Med disse begrensninger kan eieren selv velge registreringsmerke. Mange flyeiere velger et registreringsmerke som svarer til ens egne initialer. Ved eierskifte følger den tidligere eiers registrering

Eksterne lenker

rediger