Villreinnemnd er et politisk oppnevnt utvalg som er satt til å forvalte den norske populasjonen av fjellrein i 23 villreinområder. Nemndene fatter vedtak om tildeling av villreinløyver til de ulike jaktvaldene i villreinområdet. Fylkesmannen sitter oftest som sekretær i villreinnemnda. Miljødirektoratet er overordnet forvaltningsorgan og klageinstans.

I tillegg til villreinnemnder har hvert av villreinområdene et villreinutvalg. I villreinutvalget sitter representanter for grunneierne. Villreinutvalget foreslår forvalting og tildeling til villreinnemnda som har myndighet til å fatte vedtak. Alle villreinnemndene og de aller fleste villreinutvalgene er medlem av villreinrådet i Norge. Villreinrådet har et styre på fem personer pluss sekretær og redaktør for tidsskriftet Villreinen.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger