Villmark og ødemark er begreper som brukes om villmarkspregete områder som ikke er berørt av nyere tids teknologi og fysiske inngrep (for eksempel veier, kraftutbygging), også kalt inngrepsfrie naturområder og «uberørt natur». Villmark er derfor ikke «uberørt» i snever forstand, for både kulturspor fra tidligere bruk, fangst og jakt og lignende samt tradisjonell høsting i form av beite og slått kan være en viktig dimensjon her, og det kan være lokaliteter her som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til (som ellers i landskapet). For eksempel vil et høstingslandskap, det vil si et kulturlandskap, også kunne være villmarkspreget og «uberørt», fordi det ikke er berørt av nyere tekniske inngrep.

Uberørt natur i Alaska
Villmark

Se ogsåRediger

ReferanserRediger


Eksterne lenkerRediger