Åpne hovedmenyen
Uberørt natur i Alaska
Villmark

Villmark og ødemark er begreper som brukes om villmarkspregete områder som ikke er berørt av nyere tids teknologi og fysiske inngrep (veier, kraftutbygging m.v.), også kalt inngrepsfrie naturområder og «uberørt natur». Villmark er derfor ikke «uberørt» i snever forstand, for både kulturspor fra tidligere bruk, fangst og jakt m.v. samt tradisjonell høsting i form av beite og slått kan være en viktig dimensjon her, og det kan være lokaliteter her som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til (som ellers i landskapet). For eksempel vil et høstingslandskap, dvs. et kulturlandskap, også kunne være villmarkspreget og «uberørt», fordi det ikke er berørt av nyere tekniske inngrep.

NorgeRediger

Direktoratet for naturforvaltning definerer villmarkspregede naturområder som områder fem kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep. I 2008 utgjorde slike områder i Norge 37 tusen kvadratkilometer, hvorav halvparten i Finnmark fylke. Når Svalbard ikke inkluderes, utgjør villmarkspregede naturområder knapt 12 prosent av Norges areal.[1]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger