Villedelse

forsøk på å villede fiendens styrker under krigføring

Villedelse betyr å føre på villspor, lure eller lede noen til å tro noe som ikke er i samsvar med virkeligheten. Militær villedelse er som regel førsøk på å få fienden på villspor i forhold til den virkelige taktiske eller strategiske situasjonen. Den beste måten å få dette til på, er å forsterke de forestillinger som man tror fienden allerede har om situasjonen. Det er en form for strategisk bruk av informasjon (desinformasjon), og overlapper med Psykologisk krigføring, Informasjonskrigføring og Desinformasjon. En krigførende part som faller for fiendens villedelse, vil tape tillit til egen ledelse så snart virkeligheten erkjennes, og det oppstår mulighet for nøling og manglende besluttsomhet hos ledelsen. Det finnes også mange sivile eksempler på villedelse.[1][2][3][4][5][6]

Eksempler på militær villedelseRediger

Strategisk nivåRediger

Under forberedelsene til invasjonen i Normandie i 1944, utførte de allierte en av de største villedelsesoperasjoner i historien - Operasjon Bodyguard (engelsk), noe som hjalp til med å oppnå strategisk overraskelse.

Taktisk nivåRediger

Se ogsåRediger

Kamuflasje

ReferanserRediger

KilderRediger

  • Lars Ulfving: Den stora maskeraden - sovjetrysk militär vilseledning, Försvarshögskolan, Stockholm 2000. ISBN 91-87136-63-5, ISSN 1403-2120.