Villanella

For den franske verseformen, se Villanelle

Villanella (italiensk for «bondejente», også villanella alla Napolitana) er en strofisk, dansepreget og vanligvis trestemt korsang som oppsto i Napoli rundt midten av 1500-tallet.

Teksten er gjerne folkelig humoristisk, frivol, parodisk eller lignende. Villaneller kan sees på som et lettere og musikalsk enklere motstykke til madrigalen, og det ble skrevet villaneller som parodierer madrigalens mer høykulturelle uttrykk. Villanellen er beslektet med lette italienske sangformer som mascherata, moresca, villota og andre.

Eksempler på tidlige napolitanske komponister som skrev villaneller er Giovanni Domenico da Nola og Giovan Tomaso di Maio. Senere skrev mer betydelige italienske komponister som blant andre Adrian Willaert, Luca Marenzio, Adriano Banchieri og Orlando di Lasso villaneller.

Villanellaformen ble hurtig populær også i Frankrike, Tyskland og England. Senere fikk den et oppsving på 1800-tallet og komponister bruker fremdeles i blant begrepet som pastisjtittel, eksempelvis skrev Eva Dell'Acqua en kjent Villanelle for koloratursopran.

LitteraturRediger