Victoria og Albert-ordenen

Victoria og Albert-ordenen (engelsk: The Royal Order of Victoria and Albert) er en britisk, kongelig familieorden innstiftet av dronning Victoria 10. februar 1862.[1] Ordenen ble tildelt kvinnelige medlemmer av den britiske kongefamilien og enkelte andre, nært forbundne fyrstelige familier, samt kvinnelige medlemmer av hoffet. Ordenen ble tildelt i dronning Victorias regjeringstid, men ble etter hennes død i 1901 ikke videreført av sønnen kong Edvard VII.

Dronning Victoria avbildet i forbindelse med femtiåret for hennes regjering i 1887. Hun bærer ordensherrens embetstegn ved skulderen
Tegning av ordenstegnene for de fire klassene av Victoria og Albert-ordenen. Illustrasjon fra Maximilian Gritzner: Handbuch der Ritter- und Verdienstorden, 1893

Bakgrunn og utvikling Rediger

Den fyrstelige portrettnålen er en gammel hedersbevisning som går tilbake til slutten av 1500-tallet.[1] Den kunne tildeles både menn og kvinner, men ble på 1800-tallet til en kongelig husorden for kvinner. Slike familieordener basert på monarkens portrett får navn etter monarken som har innstiftet ordenen og som er avbildet i portrettnålen. Monarkens portrett framstilles på en medaljong, rund eller oval, omgitt av edelstener, gjerne med en krone over.

Victoria og Albert-ordenen utviklet seg fra medaljonger med et dobbeltportrett av foreldrene, dronning Victoria og prins Albert, som ble gitt i konfirmasjonsgave til prinsesse Victoria i 1856 og Prinsesse Alice i 1859.[2] Medaljongene hadde kongeparets dobbeltportrett i kamé innrammet av diamanter og med en krone over, også den diamantbesatt. Den var montert på en hvit silkesløyfe til å bære ved skulderen.[1]

Dronning Victoria omtalte i 1859 konfirmasjonsgaven som «familieordenen». Ordenen ble imidlertid først formalisert etter prins Alberts død i 1861 og ordenen fikk statutter i februar 1862.[1] Kongeparets døtre, prinsessene Victoria og Alice, ble regnet som ordenens to første medlemmer, og ordenstegnet ble basert på medaljongene de to allerede hadde fått.

Inndeling og insignier Rediger

Ordenen hadde først én klasse, men i 1864 ble den delt i to.[1] Ordenstegnet for andre klasse ble utstyrt med fire diamanter og perler rundt kongeparets portrett. I 1865 fikk ordenen en tredje klasse. Den fikk et ordenstegn basert på bokstavene V og A. Monogrammet fikk edelstener og perler og var kronet. I 1880 ble en ny andre klasse introdusert og de to tidligere lavere klassene ble omgjort til ordenens tredje og fjerde klasse. Den nye andre klasse fikk et ordenstegn som var en identisk med ordenstegnet for første klasse, men mindre i størrelse. Ordenstegnene ble båret i sløyfe ved skulderen, men i 1888 bestemte dronningen at ordenstegnet for første klasse også kunne bæres i ordensbånd over skulderen.[1]

Etter at ordenen formelt var opprettet ble det laget et embetstegn til dronning Victoria som ordensherre. Dette var av samme utforming som ordenstegnet, men hadde prins Alberts portrett foran dronningens.[1] I ordenstegnene er dronningens portrett plassert foran prinsens.

For alle klasser av ordenen ble bokstavene VA benyttet etter en persons navn for å indikere medlemskap.[1]

Tildeling Rediger

Kvinnelige medlemmer av den britiske kongefamilien ble tildelt Victoria og Albert-ordenen i forbindelse med sin konfirmasjon.[1] Dronningens barnebarn og nieser kunne tildeles ordenens andre klasse. Ordenen ble også gitt til inngiftede medlemmer av familien og til andre fyrstelige, som sto det britiske kongehuset nært.[1]

Mens ordenens to øverste klasser ble tildelt kongelige, ble de to nederste klassene av ordenen tildelt hoffdamer.[1] Ved et par, ekstraordinære anledninger ble ordenen tildelt kvinner utenfor hoffet, for fortjenester deres ektemenn hadde innlagt seg som stattholder i Irland og statsminister i Storbritannia.[1]

Det ble foretatt 24 utnevnelser til ordenens første klasse, 17 til andre klasse, 34 til tredje klasse og 32 til fjerde klasse.[1] Den siste tildeling av Victoria og Albert-ordenen ble foretatt i 1901. Etter at dronning Victoria døde samme år, ble det ikke foretatt flere tildelinger. Den nye kongen innstiftet sin egen familieorden, Edvard VIIs familieorden. Den siste innehaver av Victoria og Albert-ordenen, prinsesse Alice, grevinne av Athlone, døde i 1981.[1]

Norske innehavere Rediger

Dronning Maud mottok Victoria og Albert-ordenens første klasse 10. mars 1888.[1]

Referanser Rediger

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o James Risk, Henry Pownall, David Stanley, John Tamplin og Stanley Martin: Royal Service. Volume II, Lingfield: Third Millennium Publishing/Victorian Publishing, 2001, s. 13–30 og 37–41.
  2. ^ «Badge of the Order of Victoria and Albert (first class)  c. 1860-2», The Royal Collection. Lest 21. november 2015.