Vexillologi

studiet av flagg; læren om flagg

Vexillologi er studiet av flagg. Ordet ble satt sammen av amerikaneren dr. Whitney Smith i 1958. Opprinnelig ble vexillologi sett på som en gren av heraldikken, noen vil fortsatt plassere studiet der. Andre igjen ser studiet som en gren av semiotikkstudiet. Den formelle definisjonen i konstitusjonen til den internasjonale vexillologiforeningen Fédération internationale des associations vexillologiques (FIAV) sier at studiet er «dannelsen og utviklingen av en kunnskapsbase om alle typer flagg, deres form og funksjon, og vitenskapelige teorier og prinsipper basert på denne kunnskapen.»

Flagget til Fédération internationale des associations vexillologiques
Nordisk Flaggselskaps flagg

En person som studerer vexillologi er en vexillolog, og som en forlengelse av dette kalles av og til en som designer eller tegner flagg en vexillolograf.

Ordet vexillologi er en syntese av det latinske ordet vexillum, som beskriver et flagglignende objekt brukt i romertiden, og suffikset -logi som betyr læren om eller studiet av.

Organisert vexillologiRediger

Studiet av flagg er organisert internasjonalt gjennom Fédération internationale des associations vexillologiques (FIAV), en sammenslutning av nasjonale og regionale organisasjoner og institusjoner som har til formål å fremme læren om flagg. Under FIAVs ledelse avholdes det annet hvert år internasjonale flaggkongresser. I Norge og Norden er den organiserte vexillologi siden 1973 organisatorisk samlet i Nordisk Flaggselskap.

LitteraturRediger

  • Whitney Smith: Flags through the ages and across the world, McGraw-Hill Book Co, Maidenhead 1975, side 12 og 30

Internasjonale flaggkongresserRediger

Under ledelse av Fédération internationale des associations vexillologiques arrangeres det annethvert år internasjonale flaggkongresser med en av FIAVs medlemsorganisasjoner som arrangør. Det er avholdt 22 slike kongresser:

Kommende: Ljubljana (2012)

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger