Vestre Aker prestegjeld

tidligere prestegjeld i Oslo domprosti

Vestre Aker prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Oslo domprosti i Oslo bispedømme i Den norske kirke, med Vestre Aker kirke som menighetskirke.

Vestre Aker kirke

HistorikkRediger

Vestre Aker prestegjeld ble opprettet ved deling av Aker prestegjeld iflg. kgl. res. 16.02.1861, og omfattet den delen av Aker som lå vest for Oslo; nord for byen gikk grensen mot Østre Aker prestegjeld mellom Torshov og Sinsen og lenger nord på østre siden av gården Grefsen.

Ved kgl. res. 18.05.1906 ble den vestre delen av prestegjeldet skilt ut med navnet Ullern menighet. Ved kgl. res. 11.06.1937 ble resten av Vestre Aker delt i tre; den vestre delen fikk navnet Ris menighet, den østre delen Grefsen menighet, mens den midtre delen beholdt navnet Vestre Aker menighet. En ny Majorstuen menighet ble opprettet fra 01.01.1957 ved kronpr.reg.s res. 30.11.1956 av bl.a. deler av Vestre Aker menighet. Res. 01.10.1965 overførte en del av menigheten til en nyopprettet Nordberg menighet.

KilderRediger