Østre Aker prestegjeld

tidligere prestegjeld i Oslo domprosti

Østre Aker prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Oslo domprosti i Oslo bispedømme i Den norske kirke, med Østre Aker kirke som menighetskirke.

Østre Aker kirke

HistorikkRediger

Østre Aker prestegjeld ble opprettet ved deling av Aker prestegjeld, iflg. kgl. res. 16.02.1861, og omfattet den delen av Aker som lå øst for Christiania, mens nord for byen gikk grensen mellom Sinsen og Torshaug og lenger nord på østre siden av gården Grefsen. Øyene i Oslofjorden som tidligere hadde soknet til Oslo menighet, skulle tilhøre Østre Aker.

I 1906 ble den søndre delen av menigheten skilt ut som Nordstrand prestegjeld. Ved kgl. res. 07.03.1947 ble den nordøstre delen av Østre Aker skilt ut som Grorud menighet, jf. res. 11.06.1948. Hasle småkirkemenighet ble dannet 01.04.1954 ved kgl. res. 19.03.1954 av deler av Østre Aker menighet. Sinsen menighet ble opprettet fra 01.10.1957 ved kronpr.reg.s res. 30.11.1956 av bl.a. deler av Østre Aker menighet.

Om grensen mot Grorud, Grefsen, Kampen og Vålerenga menigheter, se kgl. res. 03.10. 1958 II 1, 3-4 (jfr. V). Tonsen, Oppsal og Manglerud menigheter ble opprettet 01.01.1959 ved kgl. res. 03.10. 1958 av bl.a. deler av Østre Aker menighet. Grensen mot Grorud menighet er regulert ved kgl. res. 03.10.1958 II 1 (jfr. V). Res. 01.10.1965 overførte en del av menigheten til en nyopprettet Tveten menighet.

KilderRediger