Vestertana naturreservat

naturreservat i Tana kommune

Vestertana naturreservat er et naturreservat i Tana kommune i Finnmark. Området ble opprettet i 1991 og har et areal på 847 dekar, hvorav 50 dekar er landareal. Naturreservatet er opprettet å bevare et særegent strand- og fjæreområde med velutviklete strandenger med arktiske plantesamfunn. Fjæra og gruntvannsarealene i reservatet har betydning som rasteområde for våtmarksfugler.[1]

Vestertana
KommuneTana
VerneformNaturreservat
Areal0,847 km²
Opprettet1991
Kart
Vestertana naturreservat
70°25′55″N 27°51′58″Ø

Strandenga innerst i Vestrertana er en av de mest varierte øst for Porsanger. Her finnes en blant annet store områder med teppesaltgras og ishavsstarr. Den store fjæra har et karakteristisk mønster av grus- og sandbanker. På de innerste bankene vokser skjørbuksurt og østersurt. Tjeld, sandlo, ærfugl og stokkand er observert i relativt store antall innenfor reservatet.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b (no) Vestertana naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase