Vestegnen (eller Den københavnske vestegn) er en betegnelse for den del av det tidligere Københavns Amt som ligger vest for København i Københavns omegns storkrets i Hovedstadsregionen (Danmark). Vanligvis defineres området som bestående av kommunene Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Albertslund, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup[1].

Glostrup kommune er en av de som inngår i Vestegnen, her ved Glostrup rådhus

Med andre ord dekker området byene omkring de stasjoner på S-banen som ligger på linjene mot Høje Taastrup og Køge og som ligger innenfor det forhenværende Københavns Amt. Det finnes imidlertid ingen offisiell definisjon av dette og hvilke kommuner som omfattes er til tider avhengig av konteksten.

Felles for de nevnte kommuner (bortsett fra Vallensbæk Kommune) er at de i lange perioder har vært ledet av socialdemokratiske borgermestre – i flere tilfelle med absolutt flertall i kommunalbestyrelsen.

I kommunerne omfattet av Vestegnssamarbejdet (Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Brøndby, Albertslund, Vallensbæk, Ishøj, Høje-Taastrup bor rundt 270 000 mennesker, hvorav om lag 19 % har en annen etnisk bakgrunn enn dansk.[2] Det er over dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet på 9 %.[2] Om lag 108 000 av innbyggerne inngår i arbeidsstyrken og i området finnes rundt 136 000 arbeidsplasser.[2]

Vestegnsamarbeidet Rediger

Vestegnsamarbeidet er et frivillig kommunalt samarbeide mellom 8 kommuner i Vestegnen: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. Samarbeidet har to hovedformål, å markere kommunenes synspunkter og skape optimale betingelser for innbyggere og virksomheter.[3]

Referanser Rediger

Eksterne lenker Rediger