Vestbyen er en bydel i Bodø, og tilhører Sentrumsområdet. Vestbyen er den tettest befolkede bydelen, og ligger helt vest i Bodø, og grenser til sentrum i nordøst og Østbyen i øst. Siden Vestbyen er blant de eldste delene av Bodø by er bydelen ikke inndelt i strøk, men har fått navn som Nordre Vestby og Søndre Vestby. Skillet går i Haakon VII gate, som krysser hele Vestbyen. I tillegg kommer strøket Langstranda, som er et industriområde vest for Vestbyen. Både Langstranda og inngangen til Bodø lufthavn ligger i Vestbyen. Den eneste skolen i Vestbyen er den private St. Eysteins katolske skole, det finnes ingen offentlige skoler i Vestbyen, både barne- og ungdomsskolen ligger i Østbyen.

Autoritetsdata