Vest-Torpa

Vest-Torpa er den delen av Torpa som ligger på vestsiden av elvene Dokka, Synna og Gjerda. Vest-Torpa er én av tre hovedbygder i Torpa, ved siden av Aust-Torpa og Nord-Torpa.

Ullsjøen på Vest-Torpa sett fra Ullsakerbygda.
Kjøljua småkraftverk

I år 2000 var det 691 innbyggere i Vest-Torpa. Sammenlignet med folketellingen for året 1846, da det på Vest-Torpa var 693 innbyggere som soknet til Lunde kirke, viser at folketallet har holdt seg forbausende likt på rundt 150 år.

Bygda har egen barnehage, tidligere Lundhaug skole. I tillegg har Vest-Torpa en butikk. Lunde kirke fra 1769 ligger på Vest-Torpa. I Kjøljua ble det i 1990 tatt i bruk et småkraftverk, Kjøljua kraftverk.

Vest Torpa Ungdomslag, etablert i 1930, har aktivitet innen fotball, ski og skyting. De har fotballbanen Lundmoen som ble bygget rundt 1950. Banen ble oppgradert til grasbane i 1973. Ungdomslaget er også arrangør av det årlige Ulsjøløpet.

Ohovde (937 moh.)[1] hevdes å være av Nord-Europas høyeste skogkledde topper.[2][3] Turrtind (Tørrtind) (941 moh.) er den høyeste toppen på Vest-Torpa.[4]

Før skolesentraliseringen i 1968 hvor Torpa barne- og ungdomsskole på Aust-Torpa ble åpnet, var det tre skolekretser på Vest-Torpa: Solvang, Lundhaug og Lysvold.

Lunde kirke fra 1769

HistorieRediger

Gravfunn viser at det har vært fast bosetning på Vest-Torpa i alle fall siden slutten av romertiden, det vil si noe før 400-tallet e.Kr. Kvinnegraven som ble funnet på Nordre Lunde var fra romersk jernalder. Graven inneholdt blant annet perler i rav fra Østersjøen. En mosaikkperle[5] som man tror er fra området ved Svartehavet. I graven var det også to spenner av bronse, samt ei jernøks, en nøkkel og ei vevskje.

På Ommelstad er det fra en gravhaug funnet en skjoldbule fra eldre jernalder (før 550 e.Kr.).[6] Også på Harstad er det funn fra eldre jernalder. Her ble det funnet en pilspiss og en kniv i jern. På Erstad er det funn av et kileformet økseblad av jern samt en pilspiss fra yngre jernalder (550 - 1050 e.Kr.). Mellom gårdene Ommelstad og Nordre Lunde er, og har det vært, mange gravhauger og to gravfelt. Dette på en strekning på bare ca 2.5 km. På denne strekningen ligger 5 gamle hovedgarder med fast gardsbosetning helt fra de eldste tider. Denne strekningen er da også et godt sørvendt jordbruksområde.

 
Slaggklump av myrmalm fra Vest-Torpa

I tillegg er det mange spor av jernutvinning av myrmalm i Lundåsen ved Ullsjøen.

I Skogstadlia ble det funnet 40 jernbarrer under ei steinhelle. Hver av barrene er 28 cm lange og ca 4 cm breie, og har et hull i ene enden. De veier 125 gram hver. Dateringen på dette funnet er vikingtid eller tidlig middelalder.[7]

Ommelstad og Garder var de eneste bebodde gardene på Vest-Torpa under krisa i senmiddelalderen.

På Vest-Torpa er det to registrerte funn fra steinalderen[8]. I Øverhaugslettet ble det funnet en stor spydspiss av skifer. I Vangen fant man en dolk av lys flint. Begge disse funnene ble gjort under nydyrkingsarbeid før andre verdenskrig. Funnstedene ligger bare ca en kilometer fra hverandre.

BilderRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Toppomania - Ohovde 937 moh - fakta Arkivert 31. mai 2014 hos Wayback Machine.
  2. ^ Caspari, Teodor: «Visste du?» Arkivert 31. mai 2014 hos Wayback Machine., Torpa Landbruk
  3. ^ Geocache Description: Ohovde
  4. ^ Peakbook: Turrtind
  5. ^ Eksempel på en mosaikkperle, Digitalt fortalt
  6. ^ Eksempel på skjoldbule, Digitalt fortalt
  7. ^ Harald Jacobsen (1982). «Ressursutnytting ved Dokkfløyvannet». Årboka Landingen (1982 utg.). Lands museum. s. 8. 
  8. ^ Kulturminnesøk

LitteraturRediger