Nord-Torpa

Nord-Torpa er en av tre hovedbygder i Torpa, ved siden av Aust-Torpa og Vest-Torpa. Synfjellet med Spåtind (1414 moh.) ligger i Nord-Torpa. I Synnfjell er det et stort antall hytter. Spåtind høyfjellshotell ble etablert i 1960-årene.

Åmot Kirke fra 1823
Nord-Torpa med Synnfjellet, sett fra Vest-Torpa. I forgrunnen sees Oalen.

Åmot kirke fra 1823 ligger i Nord-Torpa.

Torpa kraftverk som utnytter vatnet fra Dokkfløy, ble satt i drift i 1989.

Grytfossen kraftverk som ligger i Livasselva, er et småkraftverk som ble satt i drift i 2006.

Oddelia naturreservat ligger i Nord-Torpa

I 1960 var folketallet i Nord-Torpa 1060 innbyggere.


BilderRedigerKilderRediger

  • Ødegaard Svein-Erik. "Boka om Land X - Torpa B : grend, bosted, familie". ISBN 82-91525-04-8