Vertssamfunn (host society) er en generell populasjon (i utgangspunktet majoriteten) i et sosialt system. Begrepet brukes blant annet innafor sosiologi.[1][2][2] Det kan eksistere flere vertssamfunn i en enkelt stat, og en snakker derfor om «samfunnet» som en helhet - ofte innenfor rammene av en stat. Når samfunn beveger seg fra homogenitet kan det oppstå subkulturer som opptrer i vertssamfunnet. Det blir ofte, men ikke alltid, først aktuelt å snakke om et vertssamfunn i en kontekst der det eksisterer subkulturer.[trenger referanse]

Flyktninger og immigranter fra en nærstående kultur kan absorberes (assimileres) i et vertssamfunn. Der det er større kulturell avstand mellom gruppene er faren for konflikter mellom gruppene større, ifølge Grimnes. Det kan også oppstå konflikt mellom vertssamfunn og immigranter hvis det er en iboende konflikt om det territorielle festet[bør utdypes] i området.[3][4]

Samfunns gjensidige kulturelle innflytelse på hverandre blir omtalt som acculturation. Både EU og Norge stiller klare krav til hvordan det eksisterende vertssamfunn skal forholde seg til flyktningesamfunn (immigranter).[5][6]

Det diskuteres internasjonalt om større vertssamfunn skal gis kollektive rettigheter, eller om rettigheter kun er knyttet til individer i den større gruppen.[7]

Referanser

rediger
  1. ^ http://www.academia.edu/1334354/Sociological_insights_on_residential_tourism_host_society_attitudes_in_a_mature_destination
  2. ^ a b http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/waldinger/pdf/article_.pdf
  3. ^ Grimnes, Ole Kristian (1937-) (1969). Et flyktningesamfunn vokser fram: nordmenn i Sverige 1940-45. Oslo: Aschehoug. s. 297. 
  4. ^ Reitz, Jeffrey G. (1. januar 2002). «Host Societies and the Reception of Immigrants: Research Themes, Emerging Theories and Methodological Issues». s. 1005–1019. Besøkt 25. januar 2016. 
  5. ^ inkluderingsdepartementet, Barne-, likestillings- og (8. juli 2011). «NOU 2011: 14, Bedre integrering — Mål, strategier, tiltak». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 25. januar 2016.  Utredning om forholdet mellom nordmenn (vertssamfunn) og immigranter.
  6. ^ European Commission (5. mars 2003). «52003DC0336 – Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on immigration, integration and employment (COM/2003/0336 final)». European Commission. Besøkt 25. januar 2015. 
  7. ^ Dagens folkevandringer - berører de oss?. [Bergen]: Chr. Michelsens institutt / Cappelen. 1993. s. 49. ISBN 8202140714. 
Autoritetsdata