Traksjon

(Omdirigert fra «Veigrep»)

Traksjon er et fremdriftsprinsipp som går ut på direkte kontakt mellom det som beveger seg og underlaget. En utnytter den eksisterende friksjonen ved å la bevegelsens resultantkraft bevege seg langs det som er mothold. Eksempler på dette er gående mennesker eller dyr, biler, jernbane, og taubaner. Motholdet kan være tilnærmet loddrett som i visse former for fjellklatring.

Begrepet finnes igjen i traktor, som betyr trekkraft, drakraft.

På biler kaller man traksjonen for veigrep. Man kan for eksempel øke veigrepet ved å ha lavere dekktrykk eller ved hjelp av aerodynamiske innretninger som spoiler for økt nedoverkraft.