Veibruksavgift

Veibruksavgifter er særavgifter som har til hensikt å stille brukere av motorkjøretøy overfor de eksterne kostnadene som bruk av motorkjøretøy medfører. Dette er kostnader de påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, veislitasje og utslipp til luft.[1]

Veibruksavgifter legges som hovedregel på drivstoff, men kan også ilegges utkjørt distanse.

I Norge er det veibruksavgift på bensin (bensinavgift) og veibruksavgift på autodiesel (autodieselavgift).[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Finansdepartementet (4. juni 2018). «Veibruksavgift på drivstoff». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 29. januar 2019. 
  2. ^ www.statsbudsjettet.no https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2011/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Veibruksavgift-pa-drivstoff/. Besøkt 29. januar 2019.