Vegetasjonstype

Vegetasjonstype er et begrep som brukes i naturfagene for klassifisering av områder etter hvilken vegetasjon som er typisk.[1] Begrepet har inntil nylig (2020) ofte blitt brukt ganske likedan som «naturtype». Men i de senere år er det utviklet et helt anderledes system for kategorisering av naturtyper, publisert i 2020 under navnet EcoSyst.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Fremstad, Eli. 1997: Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12, Norsk institutt for naturforskning. ISBN 82-426-0784-2. 279 sider.
  2. ^ Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars; Simensen, Trond; Lieungh, Eva (5. august 2020). Zarnetske, Phoebe, red. «Towards a systematics of ecodiversity: The EcoSyst framework». Global Ecology and Biogeography (engelsk). ISSN 1466-822X. doi:10.1111/geb.13164. Besøkt 26. september 2020.