Vedmaskin

En vedmaskin er normalt et traktorredskap som benyttes til å kappe og kløyve ved i én operasjon. Det er flere utforminger av maskineriet, enkelte har sagblad, andre sagkjede til å kappe veden. Andre modeller har en øks med en pigg til å kappe og kløyve veden i én operasjon. Kløyvningsoperasjonen kan også foregå etter modell av en normal vedkløyver eller andre løsninger. Ofte har den transportbånd som mater stranger inn og ved ut. Den henter kraft fra kraftuttaket eller traktorens hydraulikksystem.

Vedmaskinen erstatter kappsagen og vedkløyveren i vedproduksjonen, den er sikrere i bruk og mer effektiv, men samtidig mer kostbar i innkjøp.