Vedkløyver

redskap for å kløyve ved

Vedkløyver er et redskap med en øks eller kile, ofte drevet av et hydraulisk stempel. Man legger veden som skal klyves, mellom stempelet og kilen, og stemplet skyver veden med stor kraft mot kilen, der den kløyves. Moderne vedkløyvere har en vugge til veden, mens på de aller enkleste modellene ble veden lagt på en bjelke. Moderne vedkløyvere har også et transportbrett der veden kan ledes til tilhengere eller i storsekker. Kilen kan være formet som et kors, slik at veden deles i fire deler.

Vedkløyver

Farer i bruk

rediger

Særlig eldre vedkløyvere er det mange faremomenter med. Enkelte modeller hadde et stempel som gikk frem og tilbake kontinuerlig, med de klemfarer dette kunne medføre. På noen modeller ble veden lagt på en bjelke, der man ofte måtte holde i veden for å balansere den. På moderne vedkløyvere er styringshendlene utformet slik at man må benytte begge hender på dem, og dermed er klemfaren minimert, men fremdeles kan fliser og vedbiter sprette og forårsake skade. Hansker, vernebriller og visir kan være nyttig verneutstyr for operatøren.

Fliskløyver

rediger

Fliskløyver er et lignende redskap i mindre skala for å lage fliser til opptenning til vedfyring, ofte drevet med håndkraft.

Se også

rediger
  • Sponkniv, håndredskap til å lage fliser for opptenning

Eksterne lenker

rediger