Ve (kultanlegg)

Ve eller er en gammel betegnelse på forskjellige typer helligdommer eller kultanlegg i førkristen tid i Norden. Betegnelsen har sammenheng med det norrøne verbet vigja, som betyr å gjøre hellig.

Veet på RanheimRediger

Et slik førkristent kultanlegg ble funnet på Ranheim i Trondheim under arkeologiske utgravninger i 2010 i forbindelse med at det skulle bygges boligblokker på et jorde. Dette veet har etter funnene å dømme bestått av både en bygning som ble tolket som et kulthus (hov), en prosesjonsveg, og en innretning som ble tolket som en horg, se Veet på Ranheim.

Buskerud fylkes tusenårsstedRediger

Ennå mer kjent er kanskje Buskerud fylkes tusenårssted like utenfor Hønefoss i Ringerike kommune. Der finnes mer enn 100 gravhauger og et ukjent antall flatmarksgraver fra førkristen tid, like ved der urgården Ve i Heradsbygda lå. Stedet, som åpenbart har hatt en viktig posisjon gjennom mange århundrer, har vært gjenstand for stadige arkeologiske utgravninger opp gjennom tiden.