Vatnorm Dagsson, eller Orm Dagsson,[1] var en lendmann i borgerkrigstiden i Norge. Han var sønn av den grenlandske høvdingen Dag EilivssonBratsberg og bror av den kjente lendmannen Gregorius Dagsson.

Vatnorm omtales både i Snorres Haraldssønnenes saga, i Fagerskinna og i Morkinskinna som leder for kong Inge Krokryggs lendmenn i Tønsberg. Da danske kong Erik Emune kom til Viken i 1137, forteller sagaskriverne at han prøvde å legge til i Tønsberg, uten å lykkes, fordi Vatnorm og flere av kong Inges lendmenn forsvarte byen.[2] Litt senere omtales Vatnorm igjen, da han skulle forsvare Viken mot tronpretendenten Sigurd Slembe. Ved Portør greide Sigurd å ta skipet Vatnorm hadde styringen over. Både Snorre og forfatteren av Morkinskinna gjengir et kvad om denne hendelsen:[3]

Vel verget seg ikke
Vatnorm i Portør.

Kanskje ble Vatnorm drept i dette slaget, for vi hører ikke mer om ham i sagaene. Broren Gregorius ble kort tid etter lendmann for kong Inge.[4]

Referanser rediger

  1. ^ Snorre og forfatteren av Morkinskinna kaller ham Vatnorm, mens forfatteren av Fagerskinna kaller ham Orm.
  2. ^ Snorre: Haraldssønnenes saga, kap. 3. Fagerskinna: kap. 98.
  3. ^ Snorre: Haraldssønnenes saga, kap. 5, Morkinskinna: 292
  4. ^ Snorre: Haraldssønnenes saga, kap. 21

Litteratur rediger

  • Fagerskinna, oversatt av Edvard Eikill. Saga bok, Stavanger 2007
  • Morkinskinna, oversatt av Kåre Flokenes. Dreyer bok, Stavanger 2004
  • Snorre: Norges Kongesagaer, oversatt av Anne Holtsmark. Gyldendal, Oslo 1979