Vaterland (Trondheim)

Vaterland (fra lavtysk eller nederlandsk, Waterland) var et myr- og sumpområde i Midtbyen i Trondheim som lå nord og øst for Stiftsgården og Stiftsgårdsparken. Sumpområdet lå noe lavere enn omkringliggende områder, noe som førte til at det samlet seg vann her. Fra Vaterland rant Gautbekken nordover og ned mot fjorden.

Kart over Trondheim med Vaterland som åker, tegnet av Olof Naucler i 1658.
Vaterland lå i dette området ved Stiftsgårdsparken, Dronningens gate og nordover til høyre i bildet.

Vaterland ble drenert ved siste halvdel av 1600-tallet av kjøpmannen Peder Leth, som deretter benyttet området som åkerland. Hans sønn Hans Pedersen Leth utstykket jorda til 40 eiendommer etter bybrannen i 1681 og området ble siden gradvis utbygd til en etter hvert bymessig karakter.

Se også Rediger

Litteratur Rediger

  • Bratberg, Terje T. V. (2008). Trondheim byleksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 608. ISBN 978-82-573-1762-1. 
  • Støren, Wilhelm K. (1983). Sted og navn i Trondheim. Trondheim: Brun Bokhandels forlag. s. 350. ISBN 82-7028-471-8.