Vassfjellet (Dronning Maud Land)

fjell i Dronning Maud Land

Vassfjellet er en delvis isfri åskam, ca. 19 kilometer lang og 3 kilometer bred, beliggende mellom innlandsisen og isbremmenPrinsesse Astrid Kyst i Dronning Maud Land. I Vassfjellet finnes over 100 smeltevannssjøer i det som heter Schirmacheroasen.

Russlands forskningsstasjon Novolasarevskaja i Vassfjellet, Dronning Maud Land

Den indiske forskningsstasjonen Maitri ble etablert i Vassfjelleet i 1989. Også Russland har en forskningsstasjon her, Novolazarevskaja. Begge er helårsbemannede.

KilderRediger