Isbrem eller brehylle[1] (etter engelsk språkpåvirkning også kalt shelf-is) er et tykt lag med is som strømmer fra land og strekker seg ut i sjøen over kontinentalsokkelen. Isen kan være opp i mot 800 m tykk og skaper en vegg på opptil 50 m mot sjøen. De fleste isbremmene finner man i Antarktis, der omtrent 10 % av tørre landområder er isbremmer. Mindre isbremmer finnes også i Canada og rundt Grønland. Rossbarrieren i Antarktis er den største isbremmen på jorden.

De største isbremmene i Antarktis.

Ferskt smeltevann på undersiden av isbremmene er viktig for havsirku­lasjonen og isdekket rundt Antarktis. Vannet som renner ut i havet danner et overflatelag med ferskt og kaldt vann. I overflatelaget blir det dannet sjøis.[2]

På grunn av global oppvarming er det de senere år registrert at en rekke isbremmer har minsket i omfang.

Se også rediger

Referanser rediger