Varighet (prosjektledelse)

antall kalenderperioder fra utførelse av et prosjektelement starter til det er fullført

Varigheten av en prosjekt sitt terminalobjekt (et objekt som ikke kan deles opp videre, se arbeidsnedbrytingsstruktur) er antallet kalenderperioder det tar fra tidspunktet når utførelsen av elementet begynner til det øyeblikket det er fullført.

Sammenlignet med arbeid Rediger

Varighet må ikke forveksles med arbeid. Det kan for eksempel ta 3 dager for brevpost å komme fra avsender til mottaker, mens arbeidet som krevdes for å få sendt brevet kan har vært 0.5 timer.

Eksempel på beskrivelse av en varighet Rediger

Strengt tatt er uttrykket "Varigheten av terminalobjekt A er 5 dager" ufullstendig, ettersom det unnlater å spesifisere følgende:

  • Sannsynligheten for at ferdigstillelsen forventes innen den tildelte tiden (siden ethvert estimat bare er en prediksjon om den usikre fremtiden, se kritisk kjede)
  • Ressurser som skal brukes (noen ganger gjør flere ressurser eller ulike ressurser at arbeidet går raskere)
  • Forutsetningene ligger til grunn
  • Hvem som har forfatteret estimeringen
  • Datoen da estimatet ble gjort
  • Tidsplanen for ressursene som skal utføre arbeidet
  • Og så videre

En forbedret setning kan dermed være:

Jeg, Marek Kowalczyk, har per 2005 mars 27 stor tro på at hvis jeg legger inn min fulle arbeidsinnsats i å fullføre terminalobjekt A og jobber 8 timer om dagen hver dag, inkludert helligdager, og har alle materialene for hånden, så ville jeg ha fullført det på 5 kalenderdager.' Dette er et eksempel på metamodellering.

En så komplisert uttalelse kan virke uhåndterlig, men mangel detaljer fører ofte til misforståelser.