Åpne hovedmenyen

Varanger Kraft AS ble etablert i 1938, omdannet til aksjeselskap i 1994 og konsern i 2003. Selskapet har sin hovedvirksomhet innenfor produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, og betjener ca 25 400 innbyggere kunder fordelt på ca 14 000 km². Konsernet har 160 ansatte fordelt på hovedkontoret i Vadsø og avdelinger på Hesseng, Skogfoss, i Varangerbotn, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø. Konsernet har syv datterselskaper og er eid av kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og Nesseby.

DatterselskaperRediger

  • Pasvik Kraft AS har en årlig middelproduksjon på 425 Gwh fornybar vannkraft. Produksjonen foregår hovedsakelig ved to kraftstasjoner i grensevassdraget Pasvikelva, samt ved to mindre kraftstasjoner i Gandvik og Kongsfjord.
  • Varanger KraftNett AS er fylkets største lokale kraftnetteier og har regionalt ansvar for kraftforsyningen til innbyggerne i Øst-Finnmark. Selskapet leder kraftforsyningens beredskapsorganisasjon i Finnmark.
  • Varanger KraftMarked selger elektrisk kraft og datanett til husholdninger, næringsliv og offentlige tjenester. Selskapet har ansvar for konsernets sponsoraktiviteter til lokalsamfunn og kunder.
  • Varanger KraftUtvikling AS er konsernets bredbåndsselskap som bygger og vedlikeholder datanett til kunder i Øst-Finnmark. gjennom i Varanger Bynett.
  • Varanger KraftEntreprenør AS bygger, oppgraderer og vedlikeholder kraftnett i Finnmark. I tillegg leverer selskapet tjenester innen telekommunikasjon, veilys og driftsansvar på høyspentanlegg for kunder.
  • Varanger KraftVind AS har en årlig middelproduksjon på 190 Gwh fornybar vindkraft i Raggovidda Vindkraftpark i Berlevåg kommune.
  • Varanger KraftHydrogen AS utvikler nye fornybare energikilder basert på elektrisk kraft. Selskapet starter prøveproduksjon av hydrogen i gassform i Berlevåg kommune i 2020.

Eksterne lenkerRediger