I vitenskapelig forskning er validitet eller gyldighet en betegnelse på hvor godt man klarer å måle det man har til hensikt å måle eller undersøke. Det er tolkningen av dataene som valideres, ikke selve målemetodene eller testene.[1]

En konklusjon er sann dersom den er basert på sanne premisser.

En konklusjon basert på en eller flere usanne premisser er ikke valid.

Intern validitet Rediger

Intern validitet går på om resultatene kan oppfattes som riktige.

Spørsmål forskeren kan stille seg her er[2]:

  1. Gir studieobjekter et korrekt bilde av virkeligheten
  2. Gir forskeren et korrekt bilde av dataene
  3. Gjenspeiler funnene virkeligheten

Dette betyr at man må spørre seg om man har funnet de riktige kildene for undersøkelsen, om man som forsker trekker de riktige beslutningene fra dataene som man finner og om de er gjenspeiler virkeligheten.

Se også Rediger

Litteratur Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ Griprsrud, G. et al, Metode og dataanalyse, Høyskoleforlaget, Kristiansand 2004, side 72.
  2. ^ Jacobsen, Dag Ingvar (2022). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Cappelen Damm. ISBN 978-82-02-72730-7. 
 Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.