Kriteriumsmotiv eller kriteriumsvaliditet er et fortellergrep som tjener til å bekrefte sannhetsgehalten i en historie. Slike hjelpemotiv kan være at en peker på samtidige historiske begivenheter, personlige hendelser og tidsbestemmelser, eller gjør bruk av visse attributter som tjener til å verifisere selve tolkningen.

Luthers arbeidsværelse i Wartburg

Eksempler fra nordisk og annen fortellertradisjon er:

  • Har en sett snurten av halen til huldra er det ingen tvil om at vedkommende må ha møtt en av huldrefolkets underfulle døtre.
  • Dersom en påstår å ha funnet et belte eller fyrtøy og kniv under skinnet av en flådd ulv eller bjørn, så godtgjør rekvisittene at en har drept en hamløper, det vil si en varulv eller mannbjørn.
  • At det på stedet ikke vokser grønt, eller et blodmerke som ikke lar seg vaske vekk, er det tegn på at en person enten er uskyldig henrettet eller at det har skjedd et uoppklart drap på stedet.
  • Et berømt kriteriumsmotiv er en flekk på veggpanelen i Martin Luthers arbeidsværelse i Wartburg. Det hevdes å være en blekkflekk, og står som et håndfast bevis på at reformatoren en gang i sinne kastet blekkhuset sitt etter den onde som forsøkte å forstyrre og friste ham.

Se også rediger