Reliabilitet

generell konsistens til en måling i statistikk og psykometri, altså om det gis lignende resultater under konsistente forhold

Reliabilitet eller pålitelighet er et uttrykk for konsistens eller stabilitet.[1] I teknisk sammenheng er det definert som «evnen en komponent eller et teknisk system har til å utføre en operasjon under gitte forutsetninger.»[2]

Reliabilitet er også forbundet med målesikkerhet. Hvis den samme måling gjentas mange ganger, er målet reliabelt om vi får det samme svaret hver gang (forutsatt at vi måler det samme). Reliabilitet har ikke noe med realitet å gjøre. En klokke kan gi reliable mål (ved å måle tid konsist og troverdig), men samtidig vise tiden helt feil (for eksempel hvis klokken er stilt én time for sent).

En konklusjon er reliabel om andre kommer til den samme konklusjonen, ved bruk av de samme premisser. I vitenskap er det derfor viktig å fremvise premissene for en konklusjon. Noe annet regnes som dårlig vitenskap.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ (no) «Reliabilitet» i Store norske leksikon
  2. ^ Holen, Arne T. (1983). Pålitelighetsanalyse. [Trondheim]: Tapir. s. 6. ISBN 8251905680.