Valgteknisk samarbeid

Valgteknisk samarbeid er et samarbeid mellom politiske partier i kommunestyre eller andre sammenhenger hvor man inngår en avtale om å samarbeide om selve valget, uten at det gir føringer for samarbeid i andre sammenhenger.

Det er vanlig å forhandle seg fram til et samarbeid når det gjelder valg av ordfører i en kommune. Ordfører velges av kommunestyrets representanter om det ikke har vært direkte ordførervalg i kommunen. På forhånd inngår da partier avtale om samarbeid hvor andre partier stemmer på et partis kandidat. Ofte får vedkommende parti da en gjenytelse ved at partiet som får ordføreren, hjelper med sine stemmer til at partiet med mindre uttelling i valget, likevel kan få et medlem i formannskapet eller et av kommunestyrets underutvalg, hvor man etter eget stemmetall ikke ville fått uttelling.

Et slikt valgteknisk samarbeid kan gjennomføres for det enkelte valg, uten at det legger føringer for hvordan partiene skal stemme i senere saker.