Åpne hovedmenyen

Valg på Nauru skjer hvert tredje år, da det 18 personer store parlamentet velges. Parlamentet velger så presidenten blant sine medlemmer.

ValgsystemRediger

På Nauru brukes et prioritetssystem, der de stemmeberettigede setter opp kandidater fra sin valgkrets etter sine prioriteter. En førsteprioritet er det samme som en stemme, andreprioritet er en halv stemme, tredjeprioritet er en tredelsstemme, osv. For eksempel, om det er 21 kandidater i en valgkrets, gjelder den siste stemmen som en 21-delsstemme.

For å stemme må man være naurisk statsborger, og på dagen 20 år eller eldre. For å stille som kandidat må man oppfylle disse kravene, samt levere en søknad med sin egen signatur, pluss minst to andre stemmeberettigede personers signaturer, minst 14 dager før valget.

ValgkretserRediger

Utdypende artikkel: Administrative områder i Nauru

 
De nauriske valgkretsene

Valget 23. oktober 2004Rediger

Da president Ludwig Scotty oppløste parlamentet 1. oktober 2004, ble neste valgdato satt til 23. oktober. På den tiden var hvorvidt dette valget var lovlig eller ikke fortsatt et omdiskutert tema, siden tidligere parlamentspresident Russell Kun hadde levert inn en appell mot presidentens – i hans syn – grunnlovsstridige handlinger til høyesterett. Hoveddommer Barry Connell avviste imidlertid klagen, så valget ble ansett som lovlig. Valgdagsmålinger var klart til Scottys fordel, fordi det i Ubenide ble arrangert valgkampsmøter der man kunne møte tidligere parlamentsmedlemmer og medlemmer av Scottys parti, Naoero Amo.

Valglokalene åpnet klokka 8:00 lokal tid (CET 21:00 (22. oktober)), og stengte igjen klokka 18:00 (CET 7:00 (23. oktober)). For første gang kunne også nauruere som befant seg i utlandet stemme. Valgskjemaer hadde blitt sendt ut til nauruere som befant seg i Australia, Ny-Zealand, Fiji, USA og Storbritannia.

Scottys regjering vant parlamentsvalgene med stort flertall. Mens den liberal-reformatiske regjeringa kunne beholde alle sine ni seter, mistet den konservative opposisjonen sju av sine ni seter. Dette gjorde at regjeringspartiet hadde et flertall på 16 mot to, den største parlamentsmajoriteten i Naurus historie. Valgobservatører fra Pacific Islands Forum og Samveldet erklærte at valget var fritt og rettferdig.

Presidentvalget i parlamentet fant sted 26. oktober 2004, og Ludwig Scotty ble gjenvalgt som president, da ingen stilte som motkandidat. Parlamentsformann ble Vassal Gadoengin. Da Gadoengin døde 16. desember, tok Valdon Dowiyogo over som formann.

KabinettetRediger

Kabinettet etter valget 23. oktober, ble som følger:

Posisjon Statsråd
President Ludwig Scotty
Presidentens assistent David Adeang
Luftfartsminister Ludwig Scotty
Kultur- og turistminister Dr. Kieren Keke
Tollminister David Adeang
Utdannelses- og musikkminister Baron Waqa
Finansminister David Adeang
Utenriksminister David Adeang
Helseminister Dr. Kieren Keke
Internminister David Adeang
Immigrasjonsminister Godfrey Thoma
Øyutviklings- og industriminister Frederick Pitcher
Justisminister Godfrey Thoma
Fiskeri- og naturressursminister Godfrey Thoma
Offentlig tjeneste-minister Ludwig Scotty
Offentlig arbeid-minister Baron Waqa
Skipshandelsminister Dr. Kieren Keke
Sportsminister Godfrey Thoma
Kvinneminister Dr. Kieren Keke
Ungdomsminister Baron Waqa
Permanent representant i FN Marlene Moses

Valget 3. mai 2003Rediger

Det nest siste parlamentsvalget fant sted 3. mai 2003, på grunn av det plutselige dødsfallet til daværende president Bernard Dowiyogo. Det nauriske folket valgte inn 18 representanter. Tre av disse var fra Naoero Amo, og de 15 andre var partiløse. Da de hadde valgt en parlamentsformann, stilte tre personer som presidentkandidat, Ludwig Scotty, Kinza Clodumar og Derog Gioura, som hadde vært fungerende president etter Dowiyogos død. Hver av kandidatene fikk seks stemmer hver, noe som førte til en uløselig disputt. Det ble en slutt på dette da Derog Gioura fikk hjerteinfarkt 20. mai, og trakk sitt kandidatur, og Scotty vant med ni stemmer mot Clodumars sju.