En vårdcentral eller hälsocentral kalles en «enhet for åpen helse- og sykeomsorg». I Sverige er det cirka 1 000 vårdcentraler, som i de fleste tilfeller drives av Sveriges regioner eller de såkalte primærkommunene. Avtale om opprettelse av vårdcentraler har i de senere år kunnet inngås med entreprenører og/eller kooperativer.

Et typisk veiskilt som viser at det ligger en vårdcentral i nærheten

Ved sykdom som ikke er akutt henvises pasienter i førsta omgang til vårdcentralen. Vårdcentralene regnes til primærhelsetjenesten.

Personal rediger

Vårdcentraler bemannes blant annet med allmennleger og sykepleiere som kan være spesialiserte. Det kan for eksempel være diabetessykepleiere. Visse vårdcentraler har gjort forsøk med farmasøyter som ved behov kan foreta legemiddelgjennomganger for pasienter med mange ulike medisiner.