Utavl er avl med dyr som er mindre beslektet med hverandre enn det gjennomsnittlige slektskapet i en populasjon er. Man kan således hevde at utavl er det motsatte av innavl. Utavl brukes gjerne for å begrense effekten av innavl og/eller linjeavl. Formen er også mye benyttet innen forskning.

Utavl defineres gjerne som avl i en såkalt lukket koloni, avl uten et seleksjonskriterium (systematisk utvalg av avlsdyr i forhold til et bestemt mål), og avl med mindre en 1 prosent økning i innavlskoeffiisieten per generasjon.

Se også

rediger