Linjeavl er et begrep som benyttes om avl der en spesiell arvelinje går igjen på ulike steder i stamtavlen. Linjeavl kalles også av og til organisering av nedarvede egenskaper. Linjeavl er altså en form for innavl, der ei eller flere bestemte arvelinjer inngår på flere nivåer. Mange hevder at linjeavl er en «mildere form» for innavl, men risikoen er betydelig og resultatene i mange tilfeller også uønskelige.

Linjeavl foregår helst med dyr som holder spesielt høy kvalitet. Et eksempel på linjeavl er når en oppdretter søker å tilføre en bestemt arvelinje, ofte etter et bestemt hanndyr, til avkommet. Som regel av eksteriør- eller ytelsesmessige årsaker, men av og til også av psykologiske årsaker. Faremomenet med linjeavl er at andre oppdrettere vil ønske å gjøre det samme, slik at enkeltindivider vil gå igjen i avkommets stamtavle på flere nivåer og i flere anelinjer; dette kalles matadoravl. Dersom dette individets gener på et senere tidspunkt også skulle vise seg å være bærere av uønskede arvelige belastninger, for eksempel sykdom, kan linjeavl gi katastrofale følger for en rase.

Se også

rediger


Autoritetsdata