Ustemt palatal og velar frikativ

IPA – nummer 175
IPA – tekst ɧ
IPA – bilde ɧ
Entitet (desimal) ɧ
Unicode (hex) U+0267
X-SAMPA x\
Kirschenbaum x^ eller S~
Lydeksempel

Ustemt palatal og velar frikativ er en term som brukes om flere lignende lyder som brukes i de fleste dialekter av svensk for å realisere fonemet /ɧ/. I svensk refereres det oftest til som sje-lyden eller 7-lyden, basert på den vanligste stavemåten av fonemet i svensk ortografi. Blant de vanligste karakteristikkene av disse lydene er at de har veldig like akustiske verdier og har en distinkt labialisering. IPA-symbolet for lyden beskrives i de offisielle oversiktene til International Phonetic Association som en «simultan ʃ og x», men denne beskrivelsen er omstridt blant fonetikere.

I enkelte jamtske dialekter brukes lyden ikke bare for historisk sj, men også for historisk rs og rkj (eksempelvis [fœɧt], «først»). På norsk side av grensa fins lyden i det nærskyldte verdalsmålet.

Autoritetsdata