Urlandskap

Urlandskap er et landskap som er helt upåvirket av menneskelig aktivitet, der det ikke har forekommet menneskelig bosetting, eller der den menneskelige aktiviteten ikke satte permanente spor i landskapet slik at landskapet framstår slik det var før den menneskelige aktiviteten.

Urlandskap finnes knapt på jorda i dag. Noen av de mest utilgjengelige områdene av Antarktis kan muligvis regnes som urlandskap. Også enkelte områder av dyphavsbunnen i enkelte havområder er trolig ikke påvirket av menneskelig aktivitet.

Se ogsåRediger