Upolitisk liste for Fjellværøy/Ulvøy

Upolitisk liste for Fjellværøy/Ulvøy (eller Øylista) var et politisk parti som stilte til valg i Hitra kommune til kommunestyrevalget i 1983 og i 1987.

Øylista hadde en viktig politisk sak; at Hitra kommune skulle prioritere Fjellværøyforbindelsen foran Hitratunnelen i byggeprosjektet Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya. Partiet kom til politisk makt allerede ved første valg, og fikk valgt inn tre representanter i kommunestyret. Sammen med en annen upolitisk liste sine to representanter var det nok til å tippe den politiske vekta. Listene samarbeidet med Arbeiderpartiet, Rød Valgallianse, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet, noe som sikret Arbeiderpartiet ordførervervet, og avtalen banet veien for Helge Jektvik som Hitra-ordfører, første Ap-ordfører i Hitra siden kommunesammenslåingen i 1964. I bytte gav Arbeiderpartiet sin støtte til de upolitiske listenes prioriteringer for Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya. Samarbeidet varte perioden ut.

Ved kommunestyrevalget i 1987 fikk Øylista inn to representanter i kommunestyret, men hadde allerede oppnådd sine politiske målsetninger. Øylista la seg ned før kommunestyrevalget i 1991.